Informacja: gotowe wycięte dekoracje z brystolu (zakładka: Edukacyjne/gotowe dekoracje) – URLOP

inne materiały PDF bez zmian – docierają na maila w 2 minutki od zakupu ;)

LOGO

Dobrze zaprojektowany znak firmowy,  który odzwierciedla branżę, charakter firmy, jest rozpoznawalne i zapamiętywane to podstawa. Od niego się wszystko zaczyna. To znak, który jest wizytówką firmy z którym się już ona nie rozstaje. O ile można zaprojektować ulotkę w różnym stylu każdego roku, logo pozostaje bez zmian. Dobrze zaprojektowane logo to połowa sukcesu w projektowaniu pozostałych materiałów reklamowych.

Czemu taka cena?
Każda z przedstawionych cen zawiera zaprojektowanie kilku wersji projektu do wyboru oraz uwzględnia wprowadzenie
przez zamawiającego dwóch poprawek. Cena to czas grafika poświęcony na Twój projekt, specjalistyczne programy
oraz wieloletnia wiedza, która sprawia, że projekty są wysokiej jakości.

Przed przystąpieniem do projektowania
klient powinien: przekazać informację o wymiarze, kolorystyce, stylu, przesłać ewentualne podobające się mu wzory,
by usprawnić współpracę obydwu stronom.


Po akceptacji projektu

Grafik przesyła pliki produkcyjne lub projekty z odpowiednio nadanymi parametrami (gotowe do umieszczenia na stronie lub pliki produkcyjne najwyższej jakości.

Klient może samodzielnie zamówić w dowolnej drukarni wydruk z przygotowanego projektu lub zlecić grafikowi zamówienie i dostarczenie gotowego produktu.


Ważne:

przed przystąpieniem do realizacji projektu (na podstawie faktury zaliczkowej) klient wpłaca 50% wartości projektu – co jest tym samym wiążącą umową

dla obydwu stron. Po zaakceptowaniu projektu przez klienta, grafik wystawia fakturę na pozostałą część należności, a po jej opłaceniu; grafik przygotowuje

pliki produkcyjne o odpowiednich parametrach i przesyła je klientowi. Uwaga: jeśli grafik przygotuje spersonalizowane wzory dla klienta, w których będą

wprowadzane zmiany i rozmyśli się tuż przed finalizacją projektu- zaliczka nie będzie zwracana ze względu na poświęcony czas przy projektowaniu.