Informacja: gotowe wycięte dekoracje z brystolu (zakładka: Edukacyjne/gotowe dekoracje) – URLOP

inne materiały PDF bez zmian – docierają na maila w 2 minutki od zakupu ;)

Regulamin sprzedaży Sklepu internetowego Mały Artysta / Zadaniowo – Atelier Sztuki Barbara Marzewska

Regulamin sprzedaży Mały Artysta / Zadaniowo – Atelier Sztuki Barbara Marzewska

 

I. Najważniejsze informacje dot. Serwisu

1. Świadczenie Usług za pośrednictwem strony internetowej maly-artysta.com.pl i ewentualnie
odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. W Serwisie możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych i płatnych treści.

3. Serwis prowadzi Barbara Marzewska – właścicielka firmy Atelier Sztuki z siedzibą w Ostrołęce, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 5/13, woj. Mazowieckie, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 758-219-57-48 REGON 381419264, zwaną dalej Atelier Sztuki, Sprzedawcą. Kontakt: e-mail: kontakt@maly-artysta.com.pl, telefoniczny:  +48 536 737 312
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonicznego podanego w godzinach 10.00 – 18.00 w dniach ustawowo roboczych. Sprawy ważne, pilne i indywidualne zamówienia należy zgłaszać poprzez kontakt na podane patrz podpunkt nr 3.

5. Klient ma możliwość skontaktowania się również przez portale społecznościowe, ale nie w przypadku spraw ważnych, pilny oraz indywidualnych zamówień. Sposoby kontaktu z punktu I.3 jest jedynymi branymi pod uwagę w przypadku reklamacji.

 

6. Podstawowe pojęcia:

1) Produkt – plik PDF, projekt graficzny, gotowa dekoracja, streaming video lub audio, plik video lub audio, ebook, konsultacja on-line lub inny produkt dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej (np. wydruk na papierze). Produkt może być dostępny odpłatnie lub nieodpłatnie, co szczegółowo zostanie opisane przy Produkcie. Dostępność danego Produktu może być limitowana, co szczegółowo określają warunki zakupu;
2) Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku (np. e-book, inne materiały w formie PDF – do samodzielnego druku, audio/video);

3) Produkt materialny – produkt fizyczny, który zostaje wysłany drogą wysyłkową, za pośrednictwem firmy kurierskiej bezpośrednio do odbiorcy lub paczkomatu
4) Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu/usługi lub korzystająca z produktu bezpłatnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
5) Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą;
6) Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
7) Konto Użytkownika – oznacza indywidualny panel, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika;
8) Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zlecenie wykonania produktu materialnego lub elektronicznego na zamówienie

 

II. Najważniejsze informacje dot. zakupu płatnych Produktów

1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.

2. W przypadku zastrzeżenia promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.

3. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

4. Płatności za Produkt można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.
Dostęp do płatnego produktu kończy się do kalendarzowym roku od zamówienia. Można poprosić o ponowne podesłanie zakupionych produktów PDF na maila po wygaśnięciu licencji, w przypadku gdy Użytkownik utracił zapisane dane z przyczyn awarii urządzania elektronicznego. 

5) Produkty elektroniczne oraz fizyczne mogą być zakupione tylko do indywidualnego użytku, nie mogą być powielane i sprzedawane dla uzyskania przychodu.

6. Istnieje możliwość realizacji indywidualnych projektów na zamówienie (produkty PDF, produkty materialne: dekoracje, plakaty)

 

Jak mogę dokonać zakupu produktu on-line (PDF lub audio/video)?
7. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów/usług Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.
8. Sprzedaż Produktów prowadzona jest za pośrednictwem https://maly-artysta.com.pl/

9. W celu zakupu Produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami, w tym m.in. należy:
1) wybrać Produkt, który chce się kupić,
2) następnie należy uzupełnić formularz zamówienia, podając poprawne dane do wysyłki elektronicznej

3) potwierdzić akceptację Regulaminu oraz chęć dokonania płatności za produkt,
4) dokonać płatności
Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

 

Kiedy i w jaki sposób otrzymam Produkt on-line?
10. Zakupiony przez Użytkownika Produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności m.in. na e-mail podany przy zamówieniu lub jako materiał dostępny na platformie szkoleniowej z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.

W razie braku otrzymania materiałów klient winien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia usterki oraz ponowienia wysyłki materiałów na adres e-mail w czasie nie dłuższym niż 3 dni.

11. W przypadku zakupu produktu „gotowe materiały” i wybrania opcji „produkt on-line”, użytkownik zleca opracowanie wersji PDF do samodzielnej realizacji z produktu, który jest sprzedawany fizycznie, dlatego czas wysłania jest inny niż w przypadku pozostałych produktów cyfrowych. Maksymalny czas oczekiwania to 7 dni roboczych.
12. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem.
13. Materiały kursowe będą udostępniane systematycznie zgodnie z programem kursu lub zgodnie z terminami wskazanymi w opisie kursu. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się z Atelier Sztuki Barbara Marzewska. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne zgodnie z terminem wskazanym w opisie Produktu.
14. W przypadku gdy przy opisie Produktu przewidziano inny termin realizacji, obowiązują zasady wskazane w opisie Produktu.

 

III. Najważniejsze informacje dot. zakupu produktu materialnego (do wysyłki pocztowej)

1. Sprzedaż Produktów prowadzona jest za pośrednictwem https://maly-artysta.com.pl/ i przebiega ona podobnie jak przy zakupie produktów On-line

 

Jak mogę dokonać zakupu produktu materialnego (do wysyłki pocztowej)?

2. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów/usług Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.

3. W celu zakupu Produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami, w tym m.in. należy:
1) wybrać Produkt, który chce się kupić,
2) następnie należy uzupełnić formularz zamówienia, podając poprawne dane adresowe, numer kontaktowy, adres email (do wpisania w formularz wysyłki), a w przypadku wybrania opcji „wysyłka do Paczkomat 24/24” w uwagach wpisać kod pocztowy i ulicę na których znajduje się paczkomat (w przypadku braku wpisania lokalizacji paczkomatu, zostanie wybrany paczkomat, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania podanego przez klienta)

3) potwierdzić akceptację Regulaminu
4) dokonać płatności lub wybrać opcję inny/telefoniczne uzgodnienie

a) telefoniczne uzgodnienie formy płatności – opcja dostępna tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym
– faktura przelewowa z wydłużonym terminem płatności
– kurier za pobraniem
b) w przypadku braku wcześniejszego kontaktu zamówienie zostanie automatycznie anulowane

c) nie ma opcji zamówienia “kurier za pobraniem” bez akceptacji zamówienia przez sklepik Mały Artysta.

Wybierając tą opcję potwierdzasz złożenie zamówienie i poniesienie wszystkich opłat z nim związanych.

Uwaga: proszę o odebranie zamawianych dekoracji. Akceptując formę >inny/telefoniczne uzgodnienie< tj. “kurier za pobraniem” lub “faktura przelewowa z wydłużonym terminem płatności” zobowiązuję się do opłacenia kosztu wysyłki 21,99 zł, a w przypadku braku odebrania przesyłki mam świadomość, że będę zmuszony do pokrycia całkowitego kosztu transportu mojej przesyłki w kwocie 50 zł (koszt spakowania, nadania i powrotu paczki do sklepu).

d) w przypadku nieodebrania przesyłki z paczkomatu lub kurierskiej paczka wraca do nadawcy. Atelier Sztuki nie ponosi odpowiedzialności i kosztów nie odebrania przesyłki przez konsumenta. Zamówienie może być:

– anulowane (zwrot kwoty zamówienia pomniejszony o kwotę kosztów operacyjnych 50 zł)

– ponowna wysyłka (jest możliwa po pokryciu przez konsumenta kosztów ponownego nadania paczki)

5) Dokonanie skutecznej płatności lub zatwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy.

6) Zakup fizycznego produktu nie jest równoważny z otrzymanie nieodpłatnej wersji PDF do samodzielnej realizacji. Produkt fizyczny, a produkt on-line stanowią dwie oddzielne produkty.

 

Kiedy i w jaki sposób otrzymam Produkt materialny (do wysyłki pocztowej)?

4. Produkty materialne są przygotowywane na zamówienie.

5. Termin realizacji – czas potrzebny na przygotowanie (produkcję) materialnego zamówienia.

6. Dzień roboczy w przypadku zamówień produkcyjnych jest do godziny 13.00. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 są uznawane za zamówione dnia kolejnego.

7. Termin wysyłki – dzień, w którym zostanie nadana przesyłka

8. Przybliżony termin realizacji gotowego produktu jest podany w opisie produktu, ale nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych (chyba, że klient wyrazi na to zgodę), a wysyłka nie może nastąpić później niż kolejnego dnia.

 

Przykład1: Klient złożył zamówienie na wycięcie dekoracji, w poniedziałek o godz. 10.00. W opisie widniało „realizacja 2-3 dni). Atelier Sztuki ma 3 dni na typową realizację. Wysyłka powinna nastąpić w czwartek, jednak w przypadku dużego obłożenia zleceń nie później niż po 7 dniu roboczym – czyli środa kolejnego tygodnia.

 

Przykład2: Klient złożył zamówienie na wycięcie dekoracji, w poniedziałek o godz. 15.00. W opisie widniało „realizacja 2-3 dni). Zamówienia dokonane po godzinie 13.00 są uznawane, za otrzymane dnia kolejnego (w tym przypadku wtorek). Wysyłka powinna nastąpić w piątek, jednak w przypadku dużego obłożenia zleceń nie później niż po 7 dniu roboczym – czyli czwartek kolejnego tygodnia.

 

Przykład3: Klient złożył zamówienie na wycięcie dekoracji, w piątek o godz. 14.00. W opisie widniało „realizacja 2-3 dni). Atelier Sztuki ma 3 dni na typową realizację.  Zlecenie zostało dokonane po godzinie 13.00, tak więc poniedziałek jest pierwszym dniem roboczym do realizacji. Wysyłka powinna nastąpić w czwartek, jednak w przypadku dużego obłożenia zleceń nie później niż po 7 dniu roboczym – czyli środa kolejnego tygodnia.

 

IV. Najważniejsze informacje dot. zakupu indywidualnego projektu lub modyfikacji dostępnego produktu

1. Atelier Sztuki oferuje usługę indywidualnego projektowania i modyfikacji

2. Każdy projekt jest przygotowywany indywidualnie, na podstawie wytycznych podanych przez Klienta

3. Koszt usługi nie jest wliczony w produkt. Wszelkie zmiany i modyfikacje są płatne i wyceniane indywidualnie na podstawie roboczo godzin. Przed realizacją (zaprojektowaniem lub wyprodukowaniem materialnego produktu) Atelier Sztuki podaje koszt realizacji. Klient decyduje czy jest zainteresowany realizacją.

 

Jak mogę dokonać zakupu indywidualnego projektu lub poprosić o modyfikację dostępnego produktu?

4. Projekt – opracowanie graficzne pliku PDF lub produktu, który będzie później produkowany

5. Realizacja – wyprodukowanie produktu

6. Wizualizacja – podgląd komputerowy, symulacja wydruku, pozwalająca Klientowi na oszacowanie tego czy projekt spełnia jego wymagania

7. Akceptacja – zatwierdzenie przez klienta projektu, przyzwolenie na realizację

 

8. Klinet zgłasza prośbę zmiany lub zaprojektowania indywidualnego projektu poprzez kontakt bezpośredni (patrz punkt I.3). Podając wszystkie informacje, które ma zawierać projekt oraz dokładne wymiary, które ma mieć realizacja

9. Atelier Sztuki określa czy jest w stanie zrealizować zlecenie – ma prawo odmówić, w razie gdyby z jakichś przyczyn nie było one realne do wykonania. W razie podjęcia zlecenia ma 3 dni na odpowiedź z przesłaniem wizualizacji (podgląd z opisem wymiarów elementów) oraz udzielenia informacji o kosztach.

10. Wizualizacja jest symulacją realizacji, produkt końcowy będzie wykonany na jej podstawie

11. Klient winien dokładnie obejrzeć wizualizację, przeczytać opisy oraz w razie niejasności poprosić o dokładniejsze wyjaśnienie oraz wyrazić zgodę na realizację – zaakceptować projekt.

12. Po akceptacji (wyrażeniu zgody, potwierdzeniu, że projekt spełnia oczekiwania) pełna odpowiedzialność za decyzję i efekt końcowy spoczywa na Kliencie

13. Atelier Sztuki nie bierze na siebie odpowiedzialności w przypadku zaniechań, nieociągnięć ze strony klienta; nie zapoznania się z wizualizacją, nie przeczytania dokładnie całej korespondencji, które miałyby skutkować późniejszymi rozbieżnościami w oczekiwaniu klienta, a wyprodukowanym produktem końcowym.

14. Zaakceptowanie, wyrażenie zgody na dalszą realizacje jest równoważne z zawarciem umowy.

 

Kiedy i w jaki sposób otrzymam Produkt materialny z indywidualnego projektu?
15. Realizacja materiałów graficzny przebiega tak samo jak w punkcie III.8 powyższego regulaminu   

16. Realizacja produktów fizycznych do wysyłki pocztowej przebiega tak samo jak w punkcie IV.98 powyższego regulaminu   

 

 

V. Najważniejsze informacje dot. Reklamacji

Kiedy mogę złożyć reklamacje?
1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty.
2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów/usług.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na oficjalny adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@maly-artysta.com.pl. Reklamacje wysłane na inne adresy mailowe nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

6. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest: nadesłanie pisma reklamacyjnego do 14 dni od daty otrzymania zamówienia. W przypadku produktu fizycznego, zwrot niezgadzającego się produktu, w formie nienaruszonej, na koszt Sprzedawcy, nie później niż 14 dni od daty doręczenia. Produkty używane, w jakikolwiek sposób podniszczone, odbiegające od pierwotnej wersji, która została wysłana do klienta – nie będą podlegać reklamacji.

 

 

VI. Najważniejsze informacje dot. nieodpłatnych Produktów/usług
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatną usługę:
1) prowadzenia Konta Użytkownika,
2) wysyłki newslettera.

  

Na czym polega Usługa Prowadzenia Konta Użytkownika?

2. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi utworzenie Konta celem korzystania z Produktów/Usług Sprzedawcy.
3. W tym celu, Użytkownik zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji i założyć Konto przy użyciu indywidualnego, aktywnego adresu e-mail. Do założenia Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu.
4. Na podany podczas rejestracji adres e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z linkiem aktywacyjnym umożliwiającym ustawienie indywidualnego hasła do Konta. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi nieodpłatnej, w ramach której Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika.
5. Logowanie do Konta następuje za pomocą indywidualnego Loginu i Hasła. Użytkownik powinien dbać o poufność ww. danych. Nie udostępniać ich osobom trzecim.
6. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
7. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy w każdym czasie wysyłając w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy na prowadzenie Konta. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę w sytuacjach określonych w Regulaminie.

8. Usunięcie Konta Użytkownik może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Produktów.

 

 

Na czym polega usługa wysyłki Newslettera?
9. Sprzedawca świadczy nieodpłatną usługę Newsletter. Może z niej skorzystać każdy Użytkownik, który poprzez udostępniony przez Sprzedawcę formularz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenie zapisania się na listę Newsletter. Z usługi subskrypcji Newslettera można zrezygnować w każdej chwili klikając w link do tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą.

 

 

VII. Warunki techniczne dot. produktów odpłatnych i nieodpłatnych usług i produktów nieodpłatnych:
1. Aby uzyskać dostęp do Produktów/usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
2. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
3. Materiały dostępne w ramach Produktów mogą być zabezpieczane technologią Microsoft PlayReady. Do ich odtworzenia (streamingu online) niezbędna jest instalacja programu (pluginu) Microsoft Silverlight na urządzeniu Użytkownika oraz spełnienie pozostałych wymagań.
4. Materiały dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową.
5. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. Firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres kontakt@maly-artysta.com.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie. Problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
6. Korzystanie z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Użytkownika na platformie szkoleniowej, na której udostępniane są Produkty.
7. Z uwagi na to, że przy korzystaniu z Produktów i usług Sprzedawcy Użytkownik korzysta jednocześnie z sieci Internet, co wiąże się z ewentualnym ryzykiem pozyskiwania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione – Użytkownik powinien stosować środki techniczne, które będą minimalizować to ryzyko, np. korzystać z programów antywirusowych i chroniących tożsamość Użytkowników.

 

 

VIII. Odstąpienie od umowy
1. Postanowienia dot. prawa odstąpienia od umowy odnoszą się do Konsumentów oraz Przedsiębiorców działających na prawach Konsumenta.
Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy:
1) Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
2) Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

 

 

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?
3. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt I.3 Regulaminu (Przykładowa treść: Odstępuję od umowy zawartej w dniu …. Dotyczącej zakupu produktu/świadczeniu usług …. opisać czego dotyczy umowa; ……… wskaż datę, imię, nazwisko/inne dane identyfikacyjne). Więcej informacji znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

 

IX. Postanowienia końcowe.
1. Oferta wskazana w Serwisie nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz działanie na szkodę Usługodawcę, w tym korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.
3. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, mogą skutkować rozwiązaniem umowy oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.
4. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Atelier Sztuki Barbara Marzewska bądź inny podmiot, od którego Atelier Sztuki udzieliła licencji. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
5. Sprzedawca nie odpowiada za rezultaty i wyniki osiągnięte na skutek korzystania z porad wskazanych w Serwisie. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz rezultaty podobne do przedstawionych. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.
6. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji:
Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
4) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
8. Do spraw nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu. W tym celu, na adres: kontakt@maly-artysta.com.pl, prześlij oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

Możesz skorzystać z przykładowego wzoru odstąpienia od umowy (rozdz. V.3 Regulaminu), ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konieczne będzie uregulowanie kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś mnie o odstąpieniu od niniejszej umowy.